Làm thế nào để có được ngôi nhà của bạn ở Úc?

Phong cách sống và thị trường sống mạnh mẽ của Úc khiến nó trở thành một địa điểm đầu tư thành công. Sau đó, những người lạ có thể làm gì với điều này? Theo báo cáo thường niên của Ban Đánh giá Đầu tư Nước ngoài (FIRB). Sự kết hợp đầu tư vào bất động sản thương mại và nhà ở của nước ngoài

Tìm hiểu thêm