Chi phí sinh hoạt ở Nigeria

Nhà hàng [Chỉnh sửa] Bữa ăn đa dạng, Nhà hàng không đắt tiền 500.00 ₦ 362.30–1,000.00 Bữa ăn cho 2 người, Nhà hàng tầm trung, Ba món 6,000.00 ₦ 3,500.00 McMeal tại McDonalds (hoặc Bữa ăn kết hợp tương đương) 12,000.00 ₦ 1,600.00–1,450.00 Bia trong nước (2,500.00 dự thảo lít) 0.5 ₦ 300.00–250.00 Bia nhập khẩu (chai 500.00 lít)

Tìm hiểu thêm