bệnh viện Canada

Bệnh viện ở Canada

Canada có các bệnh viện tốt, đặc biệt là tại Montreal và Toronto. Hơn nữa, các bệnh viện ở Canada đôi khi có thể làm việc với các ứng dụng chăm sóc sức khỏe để đặt lịch hẹn. Than ôi, trong hầu hết các trường hợp, ứng dụng cần số nhận dạng Canada. Các bệnh viện tốt nhất ở Canada là: Toronto General

Tìm hiểu thêm