Người tị nạn Syria: Biết quốc gia nào chào đón họ!

Yêu cầu thị thực của công dân Syria là giới hạn nhập cảnh hành chính. Họ bị chính quyền của các Quốc gia khác đánh vào họ. Kể từ ngày 1 tháng 2019 năm 29, người dân Syria đã có thị thực hoặc nhập cảnh miễn thị thực đến 107 quốc gia. Ngoài ra, các lãnh thổ được xếp hạng XNUMX

Tìm hiểu thêm