trường đại học tốt nhất ở Hồng Kông

10 trường đại học tốt nhất ở Hồng Kông

Có khoảng 22 trường Đại học cấp bằng sau đại học ở Hồng Kông. Tám trong số đó là công lập và phần còn lại của các trường đại học là tư nhân. Đối với phần lớn các lớp học, tất cả tám trường đại học công lập ở Hồng Kông đều sử dụng tiếng Anh. Dưới đây là danh sách

Tìm hiểu thêm

Làm thế nào để học tại Đại học ở Hy Lạp.

Học tập tại một trường đại học Hy Lạp có thể là một lựa chọn rất hấp dẫn đối với sinh viên nước ngoài. Hành trình đến đất nước hấp dẫn này cho phép sinh viên đắm mình trong bối cảnh văn hóa và lịch sử đa dạng, cùng với bầu không khí phong phú. Hy Lạp cũng là

Tìm hiểu thêm

Biết hệ thống giáo dục ở Nam Sudan!

Hệ thống giáo dục ở Nam Sudan được định nghĩa là chi phí thấp. Nó có hiệu quả thấp nhưng một hệ thống có nhu cầu cao. Các chương trình quốc gia, xây dựng nhà nước và xây dựng hòa bình. Những nỗ lực này gây áp lực lớn lên hệ thống giáo dục. Để phát triển, cắt giảm bất bình đẳng và

Tìm hiểu thêm