Thụy Điển liên kết, trang web thông tin, nhóm trò chuyện

Các trang web hoặc tài liệu đầy đủ về người di cư và người tị nạn bao phủ khắp đất nước trên nhiều khía cạnh như tị nạn, nhà ở, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và các khía cạnh khác. W2eu.info - Chào mừng đến với Châu Âu Vì quyền tự do đi lại: Thông tin độc lập cho người tị nạn và người di cư đến Châu Âu

Tìm hiểu thêm

Tây Ban Nha liên kết, trang web thông tin, nhóm trò chuyện

W2eu.info - Chào mừng đến với Châu Âu Vì quyền tự do đi lại: Thông tin độc lập cho người tị nạn và người di cư đến Châu Âu http://www.w2eu.info/spain.en.html (tiếng Anh) http://www.w2eu.info/spain .ar.html (tiếng Ả Rập) http://www.w2eu.info/spain.fr.html (tiếng Pháp) Chương trình Quyền lưu vong Danh sách các nhà cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý chuyên nghiệp là một thư mục của

Tìm hiểu thêm

Làm thế nào để tìm được việc làm tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất?

Bạn đang có kế hoạch chuyển đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và do đó bạn đang tìm kiếm việc làm. Các công việc phổ biến nhất là khai thác dữ liệu, quan hệ quốc tế, thiết kế web và thiết kế Giao diện người dùng (UI). Vì vậy, nếu bạn chắc chắn làm việc

Tìm hiểu thêm